Undervisning på Efterskoler og Højskoler:

Afsluttede forløb, free- eller fastlancer

Undervisningsforløb på Efter- og Højskoler er momsfritaget.

Undervisning:
Formidling digitalt eller på print

Tekst, billeder og video og hvordan du får det hele til at spille sammen

Fra ide til færdigt produkt

Målrettet Formidling

Digitale og i printede foldere, mini magasiner og magasiner fungerer fantastisk. Video fungerer fantastisk, hjemmesider virker. Instagram fungerer. Men hvad virker for dig og det du vil formidle?

Vi laver strategien  sammen og så kører vi selv hele produktionen igennem fra start til slut.

Forløbet indeholder læring i mange faglige discipliner og om at få tingene gjort!
Planlægning efter LEAN metoderne, strategi, design, fototeknik, skriveteknik, opsætning og redaktørfunktioner.

Undervisning:
Den gode foto-fortælling

Fototeknik, fortælleværktøjer og formidling til målgrupper.

Det er ikke grejet, men håndværket der afgør om du tager gode billeder. På kurset kommer du til at arbejde med de grundlæggende teknikker. Får dem under huden og I kan bruge dem på alle platforme

UnderOverfladen.pro

Fridykker eller Scuba-dykker undervisning, certificering eller dykkeroplevelser?

Klik her eller kig under fanebladet UnderOverfladen

Ring og hør om mulighederne på 2037 6657